Monday, 4 February 2013

பக்தர்கள் முதுகில் சாமி ஊர்வலம், வீடியோ

விரதம் இருந்து சாமி வேடம் அணிந்தவர்கள் பக்தர்கள் முதுகில் நடந்து வருதல் மேல்மலையனூரில் சிறப்பு. அவர்களில் பாதம் தம மீது பட்டால் பாவம் அகலும் என்பது நம்பிக்கை

பக்தர்கள் முதுகில் சாமி ஊர்வலம்,melmalayanur pic 78--82

 விரதம் இருந்து சாமி வேடம் அணிந்தவர்கள் பக்தர்கள் முதுகில் நடந்து வருதல் மேல்மலையனூரில் சிறப்பு. அவர்களில் பாதம் தம மீது பட்டால் பாவம் அகலும் என்பது நம்பிக்கை.